วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลบ้านท่าปากแหว่ง
พังงา

ตำแหน่งร้านค้า

85/2 หมู่ 11 ตำบล โคกกลอย อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา 82140 มือถือ 0929639665 ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0929639665,
ติดตามข่าวสาร