Tag "อาหารแปรรูป"

กุ้งแห้งอบไอน้ำ แม่บุญจิตร ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
กุ้งแห้งอบไอน้ำ แม่บุญจิตร ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช
ปลาฉิ้งฉ้าง ขนาดเล็ก 3 เซนติเมตร น้ำหนัก 1 กิโลกรัม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
ปลาฉิ้งฉ้าง ขนาดเล็ก 3 เซนติเมตร น้ำหนัก 1 กิโลกรัม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
ปลาฉิ้งฉ้าง ขนาดใหญ่ 1 กิโลกรัม แคลเซี่ยมสูง ทานอร่อย
ปลาฉิ้งฉ้าง ขนาดใหญ่ 1 กิโลกรัม แคลเซี่ยมสูง ทานอร่อย
ปลาร้าสับ คำฝ้าย สะอาด รสชาติให้จัดจ้าน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
ปลาร้าสับ คำฝ้าย สะอาด รสชาติให้จัดจ้าน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย